Danh sách link blog mới

Diễn đàn blog chất lượng vẫn là “món ăn” không thể thiếu của SEOer khi xây dựng backlink cho dù thuật toán luôn liên tục cập nhật. Trong bài này mình chia sẻ danh sách diễn đàn blog đi link chất t lượng mới nhất năm 2017.

Danh sách bên dưới mình đã lựa chọn theo những tiêu chí mà cá nhân mình đưa ra nên bạn hoàn toàn có thể lọc lại cho riêng mình.

STTLink bài viết

1http://phamthithu1977.blogspot.com/2017/06/quan-he-thay-tro-theo-tinh-than-kinh-ke.html

2http://phamthithu77.blogspot.com/2017/06/forgiveness-and-reconciliation.html

3http://phamthithu77.blogspot.com/2017/06/emotion-and-law-psychological.html

4http://thubongpham.blogspot.com/2017/06/identifying-assessing-and-treating-adhd.html

5http://thubongpham.blogspot.com/2017/06/maritime-psychology-research-in.html

6http://thubongpham.blogspot.com/2017/06/nhung-bai-hoc-kinh-nghiem-xay-dung-phat.html

7http://thubongpham.blogspot.com/2017/06/y-nghia-cac-ten-goi-cua-ngoi-chua-duoi.html

8http://thubongpham.blogspot.com/2017/06/ong-dao-va-tro-choi-tre-em-xua.html