Khởi nghiệp 2016: một vài góc nhìn và gợi ý

T2016 là một năm hứa hẹn sự bùng nổ về số lượng những dự án

khởi nghiệp, cơ hội đến từ những tác động mạnh mẽ từ làn sóng

đầu tư mới vào Việt Nam, với hiệu ứng từ các hiệp định hợp tác từ

cấp độ chính phủ đi vào hiệu lực, đáng chú ý là Hiệp định đối tác

xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), FTA

Liên minh kinh tế Á Âu và một số hiệp định song phương và đa

phương khác. Vậy những xu hướng này đang tác động đến khởi

nghiệp như thế nào? Và doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) cần làm

gì để tận dụng tốt hơn những cơ hội đến từ các xu hướng mới này?

Title: Khởi nghiệp 2016: một vài góc nhìn và gợi ý

Authors: Nguyễn, Đặng Tuấn Minh

Keywords: Khởi nghiệp
Thay đổi tư duy

Issue Date: 2016

Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: Số 300 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Description: TNS04934; 4 tr.

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25103

Appears in Collections:VNU Bulletin