Nhà folklore học đích thực

 

Giáo sư Lê Chí Quế sinh năm 1945

tại Quảng Trị. Từ khi còn nhỏ, ông

đã theo cha tập kết ra Bắc, học

tại trường cấp III Lam Sơn (Thanh

Hóa). Tại ngôi trường này, ông đã

được tiếp xúc với thầy Vũ Ngọc

Khánh - người thầy tài năng, giàu

tâm huyết với văn học, văn hóa

dân gian. Cũng chính nhờ có sự

động viên, khích lệ từ thầy Khánh

mà sau này ông đã chọn thi vào

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,

Khoa Ngữ văn, nơi đã giúp ông

phát huy tốt nhất năng lực học

tập, nghiên cứu văn học dân gian

và cũng là nơi ông bền bỉ, tận tụy

lao động, cống hiến trong suốt

một chặng đường dài.

Title: Nhà folklore học đích thực

Authors: Lư, Thị Thanh Lê

Keywords: Văn học dân gian
Truyền thống dân gian
Folklore

Issue Date: 2016

Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: Số 300 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Description: TNS04935; 4 tr.

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25159

Appears in Collections:VNU Bulletin